Hrvatski inženjerski savez tekstilaca

hr_flag en_flag de_flag

Časopis Tekstil

Fokus i područje djelovanja

Časopis Tekstil u izdanju Hrvatskog Inženjerskog Saveza Tekstilaca (HIST) najstarija je i danas jedina redovita hrvatska publikacija iz područja tekstilnog gospodarstva i tekstilne znanosti. U prikladnom kvalitetnom formatu objavljuju se znanstveni i stručni članci, komentari i prikazi događanja vezanih za tekstilnu znanost i gospodarstvo. Časopis redovito izlazi mjesečno već preko 55 godina.
Tematika časopisa Tekstil
Časopis objavljuje članke iz znanstvenog i stručnog područja tekstilne i odjevne tehnologije i modnog dizajna kao i članke iz područja koja su povezana s tekstilnom i odjevnom tehnologijom i ostalim djelatnostima tekstilne i odjevne industrije (npr. proizvodnja, primjena i svojstva prirodnih i kemijskih vlakana, primjena i svojstva bojila i tekstilnih pomoćnih sredstava, energetika, ekologija, ekonomika,gospodarstvo i tržište i dr.). U posebnim rubrikama objavljuju se članci o tržištu tekstila, poduzetništvu, kemijskom čišćenju i pranju, zatim prikazi o novim strojevima, novim aparatima i uređajima za ispitivanje, tekstilna bibliografija, prikazi knjiga i časopisa, nova vlakna i materijali, nova bojila i pomoćna sredstva, pitanja i odgovori, domaće vijesti i vijesti iz inozemstva.

 

Rubrike

Izvorni znanstveni radovi

... sadrži neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Znanstvene informacije valja iznositi na logičan, jasan i točan način tako da se opisana istraživanja mogu ponoviti i dobiti rezultat s jednakom točnošću ili unutar granica eksperimentalne pogreške, te omogućuju provjeru točnosti analiza i dedukciju na kojima se temelje rezultati. Takav rad mora sadržavati navode o korištenoj literaturi.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Prethodno priopćenje

>...sadrži nove znanstvene spoznaje, čiji karakter zahtjeva hitno objavljivanje. Ne mora omogućavati ponavljanje i provjeru iznesenih rezultata.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Pregledni radovi

...je cjelovita obrada nekog problema ili područja na sustavan i metodičan način temeljen na već objavljenim rezultatima koji su u članku analizirani, sustavno i kritički raspravljeni.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu

...bit će u pravilu objavljeno ako nije tiskano u cijelosti u zborniku na hrvatskom jeziku.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Stručni radovi

predstavlja priloge iz područja struke čija problematika nije vezana za izvorna istraživanja, te ne mora predstavljati novost u svjetskim okvirima. To se npr. odnosi na reprodukciju u svijetu poznatih spoznaja koje predstavljaju vrijedan sadržaj u pogledu širanja znanja i prilagođavanja izvornih istraživanja potrebama industrije i znanosti. Takav rad temeljen je na vlastitim pogonskim iskustvima s postupcima, metodama rada i postrojenjima.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Iz stručnog tiska

..obuhvaća vrijedne radove koji se objavljuju kao dopuna stručnog sadržaja časopisa.

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Prikazi

...predstavljaju prikaz djelovanja ili problematike pojedinih laboratorija, ustanova ili industrije i informativnog su karaktera.

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Gospodarstvo i tržište

...obuhvaća priloge u vezi s aktualnim zbivanjima i stanju gospodarstvu iz područja tekstilne i odjevne industrije.

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Prikazi strojeva

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Komentari i razgovori

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Nova vlakna i materijali

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Nova bojila i pomoćna sredstva

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Prikazi knjiga i časopisa

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Kalendar kongresa, simpozija, izložbi i sajmova

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Domaće vijesti

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Vijesti iz inozemstva

Provjereno Otvoreno za prijave Neprovjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak
 

Recenzijski postupak

Recenzija rukopisa članaka
Rukopisi članaka podliježu stručnoj, jezičnoj i uredničkoj recenziji u smislu općih stručnih i publicističkih normi časopisa. Stručne recenzente odabire Uredništvo.
Rukopis članka će se prihvatiti za objavljivanje na temelju povoljnih recenzija. Za slučaj nesuglasica u recenzijama Uredništvo će donijeti odluku o daljem postupku.
Ako Uredništvo ocijeni da postoje veći propusti u sadržaju ili načinu prezentiranja, rukopis će biti upućen autoru na preinake i dopune prije recenzije. Primjedbe recenzenata će se dostaviti autorima za dopunu i ispravljanje. Neprihvaćeni rukopisi se ne vraćaju autorima.

 

Učestalost izdavanja

Časopis izlazi 11 puta godišnje, odnosno jednom mjesečno. Izuzetak su ljetni mjeseci kada izlazi kao dvobroj za srpanj/kolovoz

 

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.

 

Časopis se referira u sljedećim publikacijama:

'Research Alert, Materials Science Citation Index, Chemical Abstracts, World Textile Abstracts, Textile Technological Abstracts, Textile Technology Digest, Art and Archaeology Technical Abstracts, Bulletin Sinalétique, Referativny sbornik, Investigación e Información y de Tensioactivos, publikacije Institute of Textile Technology, CAB Abstracts, World Textiles, Energy Science and Technology, Pascal, Paperchem, PIRA, World Traslations Index'
 
 


Časopis Tekstil (Online). ISSN: 0492 - 5882   UDK: 677 + 687(05)